Select Page

Träna din självkänsla, förändra dina tankemönster och skapa rörelse mot dina drömmar.

I mindre grupp träffas vi vid fem tillfällen á 3 timmar och jobbar med reflektioner, verktyg och övningar för en positiv rörelse framåt.

Plats: Grästorp Järnvägsgatan 3
Start: Söndag 9 April kl 10-13
Uppstartspris: 1500 kr inkl. moms (totalt 15 timmar inkl. fika)

Anmälan eller frågor på contact@www.shiftingparadigm.se
eller 076-5665673